fbpx

Cập nhật thường xuyên sau 10 phút số ca nhiễm, chữa khỏi và chết vì COVID-19 trên toàn thế giới.
[COVID19-WIDGET title_widget=”🌍 Toàn thế giới” confirmed_title=”Nhiễm” deaths_title=”Chết” recovered_title=”Khỏi”] [COVID19-SHEET country_title=”Quốc gia” confirmed_title=”Nhiễm” today_cases=”Nhiễm mới” deaths_title=”Chết” today_deaths=”Ca Chết mới” recovered_title=”khỏi”] [COVID19 confirmed_title=”Nhiễm” recovered_title=”Chết” deaths_title=”Khỏi”]

Bình luận

bình luận

Call Now Button

×