Điểm chuẩn các trường Đại Học Đà Nẵng và khoa thành viên năm 2017

Khoa Công nghệ, Công nghệ và Truyền thông, Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum lấy điểm chuẩn bằng với mức sàn 15,5 của Bộ Giáo dục.

Bình luận

bình luận

About Author

You may also like